Prof-IT4all
Noordenweg 75
2984 AG Ridderkerk
0180 844891
infonl

Zaakgericht werken bij waterschappen

Jeroen KoenraadZaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al enige tijd speelt binnen de overheid, zoals bij woningcorporaties en waterschappen. Het is meer dan alleen sjablonen, workflow en de selectie van een Zaaksysteem. Het verbetert de dienstverlening, verkort de doorlooptijd, de toegankelijkheid van informatie en zorgt uiteindelijk voor kostenbesparing. Het gaat bovenal om de mensen en processen in de organisatie en in de keten en niet zozeer de ICT. Daarin zit de verandering van werken.

Zaakgericht werken gaat ervan uit dat alle informatie over de behandeling van een zaak aan die betreffende zaak gekoppeld is en voor alle betrokkenen toegankelijk is. Dit zorgt voor transparantie en prettig samenwerken aan de zaak.  Door zaakgericht werken kan de kwaliteit en doorlooptijd van het proces en de zaak geoptimaliseerd en beter bewaakt worden.

U kent het wel het aanvragen van vergunningen, het doen van meldingen en het indienen van een bezwaar. Bij elk van deze producten is een afhandelproces en zaaktype gedefinieerd. Een zaaksysteem helpt dit afhandelproces efficiënt te realiseren met behulp van een bijbehorende document(sjablonen), workflow ter ondersteuning van de dagelijkse activiteiten van uw medewerkers en direct inzicht voor de klant over de voortgang en status van de behandeling van een zaak. Burgers en bedrijven kunnen de afhandeling van zaken eenvoudiger, indienen en beter volgen, via on-line portalen zoals bijvoorbeeld via “Mijn Overheid” of via het “Omgevingsloket”.

Wat heeft Prof-IT4all hier dan mee te maken? Prof-IT4all is betrokken bij de functionele inrichting, het beheer en de inbedding van het zaaksysteem in de organisatie bij HHSK. Dus niet alleen de selectie van het zaaksysteem, een workflow of een sjabloon bouwen, maar de implementatiebegeleiding van A to Z met kennis en ervaring van uw processen, applicaties en uw branche. Lees de case over HHSK.

 Benieuwd naar de toepassingsmogelijkheden voor uw organisatie? Neem contact op met mij als u wilt kennismaken met Prof-IT4all.

Jeroen Koenraad

Business Consultant

Meer blog posts

In je SAS met BInqcs
Functioneel Beheer en informatievoorziening !
Expert nodig voor uw migratie Dynamics Empire
De parallel tussen de #AVG en uw virusscanner

Onze website maakt gebruik van cookies.