Prof-IT4all
Noordenweg 75
2984 AG Ridderkerk
0180-844891
infonl

Waterschappen

Waterschappen zijn druk bezig met de impact van de Omgevingswet. Hoog op de agenda staat Self Service en On-line dienstverlening voor klanten, de laan van de leefomgeving en zaakgericht werken. Dit heeft gevolgen voor de administratieve inrichting en systemen, het functioneel applicatiebeheer en de informatievoorziening bij Waterschappen. Dit is bekend terrein voor Prof-IT4all. Bekijk enkele van onze referenties.

Wat doen wij onder meer bij waterschappen:

Functioneel applicatiebeheerder: Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor bijvoorbeeld het opstarten van ruimtelijke projecten. Bijvoorbeeld woningbouw op voormalige bedrijventerreinen of de bouw van windmolenparken. Prof-IT4all heeft enige tijd extra capaciteit geleverd bij het functioneel beheer voor HDSR in het proces Vergunningen, Toezicht en Handhaving(VTH). Bekijk onze case bij HDSR

Zaakgericht werken (zaaksysteem): Waterschappen hebben producten en diensten die zij leveren; bijvoorbeeld het aanvragen van vergunningen, het doen van meldingen en het indienen van een bezwaar. Bij elk van deze producten is een afhandelproces en zaaktype gedefinieerd. Een zaaksysteem helpt dit afhandelproces efficiënt te realiseren met behulp van een bijvoorbeeld een document(sjabloon) en workflow. Prof-IT4all is betrokken geweest bij de functionele inrichting, het beheer en de inbedding van het zaaksysteem in de organisatie bij HHSK. 

Dashboard as a service: Bij enkele waterschappen binnen VTH-West is er behoefte aan duidelijke, zelf te beheren en laagdrempelige dashboards en rapportages voor het Zaaksysteem InProces van Brein. Prof-IT4all heeft een dashboard as a service gerealiseerd. De oplossing geeft snel inzicht in de lopende zaken, de doorlooptijd en maakt het proces visueel bespreekbaar, dit versterkt de samenwerking, bespaart tijd en geeft snel inzicht aan iedereen bij het Waterschap HHR te Leiden en HHSK te Rotterdam. Lees de case meer inzicht en grip op uw zaaksysteem.

Projecten en implementatie : Met de digitale watertoets kunnen initiatiefnemers van ruimtelijke plannen een groot deel van de watertoetsprocedure Self Service en On-line afhandelen via het internet. Prof-IT4all was ingehuurd dit traject te begeleiden en vertegenwoordigd in het gebruikers overleg bij “Het Waterschapshuis” in Amersfoort. Bekijk onze case bij HHSK.

 

Bekijk of download hier onze flyer en schakel Prof-IT4all ook in als branchespecialist Waterschappen. 

Blog

Inhuurkanaal woningcorporaties kan ook digitaal

Corpomatch het inhuurportaal voor woningcorporaties

Is fysieke bemiddeling en selectie nog wel nodig? Voor specifieke functies wel. Maar kan het via een inhuurkanaal en digitaal. Niet alleen voor ICT functies maar ook voor alle overige functies bij Woningcorporaties. Zal Brussel ...

Lees meer

Cases

TobiasAX en effectief inzetten Correspondentie

HHSK meer inzicht in zaaksysteem met BInqcs

Functioneel applicatiebeheer SAP bij de NS

ZVH en de LEAN dagstart met BInqcs

Onze website maakt gebruik van cookies.