Prof-IT4all
Noordenweg 75
2984 AG Ridderkerk
0180-844891
infonl

Waterschappen

Waterschappen zijn druk bezig met de impact van de Omgevingswet. Hoog op de agenda staat Self Service en On-line dienstverlening voor burgers, de laan van de leefomgeving en zaakgericht werken. Dit heeft gevolgen voor de onderliggende systemen, het functioneel applicatiebeheer en de informatievoorziening bij Waterschappen. Dit is bekend terrein voor Prof-IT4all. Bekijk enkele van onze referenties.

Wat doen wij onder meer bij waterschappen:

Functioneel applicatiebeheerder: Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor bijvoorbeeld het opstarten van ruimtelijke projecten. Bijvoorbeeld woningbouw op voormalige bedrijventerreinen of de bouw van windmolenparken. Prof-IT4all heeft enige tijd extra capaciteit geleverd bij het functioneel beheer voor HDSR in het proces Vergunningen, Toezicht en Handhaving(VTH). Bekijk onze case bij HDSR

Projecten en implementatie: Waterschappen handelen diverse aanvragen af zoals vergunningen, meldingen en het indienen van een bezwaar. Bij elk van deze handelingen is een afhandelproces gedefinieerd. Een zaaksysteem helpt dit afhandelproces efficiënt te realiseren samen met bijvoorbeeld een document(sjabloon) en workflow. Prof-IT4all is betrokken geweest bij de functionele inrichting en het beheer van het zaaksysteem in de organisatie bij HHSK. 

Dashboard as a service: Inzicht in dashboards en rapportages voor het Zaaksysteem InProces. Prof-IT4all heeft diverse dashboards as a service gerealiseerd. Onze BI consultants werken onder meer met met MS PowerBI, MS SQL. De dashboards geven snel inzicht in de lopende zaken, de doorlooptijd en maakt het proces visueel bespreekbaar, bespaart tijd en geeft snel het gewenste inzicht aan gebruikers bij het Waterschap HHSK te Rotterdam. 

 

Bekijk of download hier onze flyer en schakel Prof-IT4all ook in als branchespecialist Waterschappen. 

Blog

Klant aan het woord - Sander Hilgerink (Teamleider I&A)

Sander Hilgerink (De Woonplaats): Externe expertise IT en korte lijnen zijn belangrijk   Wat is er belangrijk in een zakelijke relatie tussen een IT-leverancier en een woningcorporatie? En hoe kan een leverancier zich onderscheiden van ...

Lees meer

Cases

FAAS flexibele schil IT service organisatie Woonin

Implementatie ShareWorx

Migratie en applicatiebeheer Empire

Tobias AX en effectief inzetten Correspondentie

Onze website maakt gebruik van cookies.