Prof-IT4all
Noordenweg 75
2984 AG Ridderkerk
0180-844891
infonl

Waterschappen

Waterschappen zijn druk bezig met de impact van de Omgevingswet. Hoog op de agenda staat Self Service en On-line dienstverlening voor klanten, de laan van de leefomgeving en zaakgericht werken. Dit heeft gevolgen voor de administratieve inrichting en systemen, het functioneel applicatiebeheer en de informatievoorziening bij Waterschappen. Dit is bekend terrein voor Prof-IT4all. Bekijk enkele van onze referenties.

Wat doen wij onder meer bij waterschappen:

Functioneel applicatiebeheerder: Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor bijvoorbeeld het opstarten van ruimtelijke projecten. Bijvoorbeeld woningbouw op voormalige bedrijventerreinen of de bouw van windmolenparken. Prof-IT4all heeft enige tijd extra capaciteit geleverd bij het functioneel beheer voor HDSR in het proces Vergunningen, Toezicht en Handhaving(VTH). Bekijk onze case bij HDSR

Projecten en implementatie: Waterschappen handelen diverse aanvragen af zoals vergunningen, meldingen en het indienen van een bezwaar. Bij elk van deze handelingen is een afhandelproces gedefinieerd. Een zaaksysteem helpt dit afhandelproces efficiënt te realiseren met behulp van een bijvoorbeeld een document(sjabloon) en workflow. Prof-IT4all is betrokken geweest bij de functionele inrichting en het beheer van het zaaksysteem in de organisatie bij HHSK. 

Dashboard as a service: Inzicht in dashboards en rapportages voor het Zaaksysteem InProces van Brein. Prof-IT4all heeft een dashboard as a service gerealiseerd. De oplossing geeft snel inzicht in de lopende zaken, de doorlooptijd en maakt het proces visueel bespreekbaar, dit versterkt de samenwerking, bespaart tijd en geeft snel inzicht aan iedereen bij het Waterschap HHR te Leiden en HHSK te Rotterdam. Lees de case meer inzicht en grip op uw zaaksysteem.

 

Bekijk of download hier onze flyer en schakel Prof-IT4all ook in als branchespecialist Waterschappen. 

Blog

Topdesk effectief inzetten met chatGPT

We leren ChatGPT Functioneel applicatiebeheer

Bent u klaar om het maximale uit uw servicedesk oplossing Topdesk te halen? Als experts in het functioneel applicatiebeheer met branchekennis hebben wij tevens uitgebreide kennis en ervaring van diverse servicedesk applicaties opgebouwd. Onze consultants ...

Lees meer

Cases

Implementatie ShareWorx

Migratie en applicatiebeheer Empire

Tobias AX en effectief inzetten Correspondentie

Applicatiebeheer en migratie Empire

Onze website maakt gebruik van cookies.