Prof-IT4all BV
Noordenweg 75
2984 AG Ridderkerk
0180 844891
infonl

Waterschappen

Waterschappen zijn druk bezig met de impact van de Omgevingswet. Self Service en On-line dienstverlening, de aanstaande EU privacy wetgeving GDPR, data inzicht en verantwoording, de laan van de leefomgeving en zaakgericht werken. Dit heeft gevolgen voor de administratieve inrichting, processen, de ondersteunende systemen, het applicatiebeheer en de informatievoorziening bij Waterschappen. Dit is bekend terrein voor Prof-IT4all. Bekijk enkele van onze referenties.

Wat doen wij onder meer bij waterschappen:

Functioneel applicatiebeheerder: Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor bijvoorbeeld het opstarten van ruimtelijke projecten. Bijvoorbeeld woningbouw op voormalige bedrijventerreinen of de bouw van windmolenparken. Prof-IT4all levert sinds enige tijd extra capaciteit bij functioneel beheer voor zowel HHSK als HDSR in het proces Vergunningen, Toezicht en Handhaving(VTH) aangezien de nieuwe Omgevingswet gevolgen heeft op de gebruikte systemen, processen en de gewenste informatievoorziening. Bekijk onze case bij HDSR

Zaakgericht werken (zaaksysteem): Waterschappen hebben producten en diensten die zij leveren aan burgers en bedrijven; bijvoorbeeld het aanvragen van vergunningen, het doen van meldingen en het indienen van een bezwaar. Bij elk van deze producten is een afhandelproces en zaaktype gedefinieerd. Een zaaksysteem helpt dit afhandelproces efficiënt te realiseren met behulp van een bijvoorbeeld een document(sjablonen) en workflow. Prof-IT4all is betrokken bij de functionele inrichting, het beheer en de inbedding van het zaaksysteem in de organisatie bij HHSK. 

Verantwoording en Inzicht: Bij enkele waterschappen binnen VTH-West is er behoefte aan duidelijke, zelf te beheren en laagdrempelige dashboards en rapportages voor het Zaaksysteem InProces van Brein. Prof-IT4all heeft de informatiebehoefte in kaart gebracht en heeft een dashboard as a service gerealiseerd met onze Self Service BI oplossing. De oplossing is flexibel, mobiel en zelf te bedienen door de gebruiker van uit zijn of haar invalshoek bij het Waterschap. Lees onze cases BI oplossing voor Waterschappen.

Implementatiebegeleiding: Met de digitale watertoets kunnen initiatiefnemers van ruimtelijke plannen een groot deel van de watertoetsprocedure zelf On-line afhandelen via het internet. Prof-IT4all is ingehuurd bij het waterschap HHSK dit traject te begeleiden. Tevens zijn wij voor HHSK vertegenwoordigd in het gebruikers overleg bij “Het Waterschapshuis” in Amersfoort. Bekijk onze case bij HHSK.

Datamanagement: de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG stelt richtlijnen aan de privacy en de organisatie van uw informatie en databeveiliging. De aanstaande AVG is voor iedere organisatie van toepassing. Lees onze blog over de impact van de AVG voor uw organisatie. Bent u klaar voor de analyse, opschoning en veilige ontsluiting van uw data en documenten over uw klant, relatie of werknemer in uw ERP, DMS of andere (deel) applicaties. Vergeet niet, dit is feitelijk een continue proces. Mocht u ondersteuning nodig hebben. We hebben een #AVG Quick Scan opgezet. 

 

Bekijk of download hier onze flyer en schakel Prof-IT4all ook in als branchespecialist Waterschappen. 

Blog

In je SAS met BInqcs

Uw data is onze passie

In de praktijk zijn de BI en rapportage oplossingen in de laatste 10 jaar weinig veranderd. Data gebruiken en tegelijkertijd met één druk op de knop verantwoording kunnen afleggen. Vraagstukken als de Aedes benchmark, Corpodata, DAEB ...

Lees meer

Cases

Mitros en Prof-IT4all's "Empire Spooler Service" 2010.

Stadgenoot en partnership met Prof-IT4all

Elan Wonen en de LEAN dagstart met BInqcs

Elan Wonen onderzoekt vervanging telefooncentrale

Onze website maakt gebruik van cookies.