Prof-IT4all BV
Noordenweg 75
2984 AG Ridderkerk
0180 844891
infonl

Waterschappen

Waterschappen zijn druk bezig met de impact van de Omgevingswet. Self Service en On-line dienstverlening, de aanstaande EU privacy wetgeving GDPR, data inzicht en verantwoording, de laan van de leefomgeving en zaakgericht werken. Dit heeft gevolgen voor de administratieve inrichting, processen, de ondersteunende systemen, het applicatiebeheer en de informatievoorziening bij Waterschappen. Dit is bekend terrein voor Prof-IT4all. Bekijk enkele van onze referenties.

 

Wat doen wij onder meer bij waterschappen:

Functioneel applicatiebeheerder: Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor bijvoorbeeld het opstarten van ruimtelijke projecten. Bijvoorbeeld woningbouw op voormalige bedrijventerreinen of de bouw van windmolenparken. Prof-IT4all levert sinds enige tijd extra capaciteit bij functioneel beheer voor zowel HHSK als HDSR in het proces Vergunningen, Toezicht en Handhaving(VTH) aangezien de nieuwe Omgevingswet gevolgen heeft op de gebruikte systemen, processen en de gewenste informatievoorziening. Bekijk onze case bij HDSR

Zaakgericht werken (zaaksysteem): Waterschappen hebben producten en diensten die zij leveren aan burgers en bedrijven; bijvoorbeeld het aanvragen van vergunningen, het doen van meldingen en het indienen van een bezwaar. Bij elk van deze producten is een afhandelproces en zaaktype gedefinieerd. Een zaaksysteem helpt dit afhandelproces efficiënt te realiseren met behulp van een bijvoorbeeld een document(sjablonen) en workflow. Prof-IT4all is betrokken bij de functionele inrichting, het beheer en de inbedding van het zaaksysteem in de organisatie bij HHSK. 

Verantwoording en Inzicht: Bij enkele waterschappen binnen VTH-West is er behoefte aan duidelijke, zelf te beheren en laagdrempelige dashboards en rapportages voor het Zaaksysteem InProces van Brein. Prof-IT4all heeft de informatiebehoefte in kaart gebracht en heeft een dashboard gerealiseerd met onze Self Service BI oplossing flexibel, mobiel en zelf te bedienen door de gebruiker van uit zijn of haar invalshoek bij het Waterschap.

Implementatiebegeleiding: Met de digitale watertoets kunnen initiatiefnemers van ruimtelijke plannen een groot deel van de watertoetsprocedure zelf On-line afhandelen via het internet. Prof-IT4all is ingehuurd bij het waterschap HHSK dit traject te begeleiden. Tevens zijn wij voor HHSK vertegenwoordigd in het gebruikers overleg bij “Het Waterschapshuis” in Amersfoort. Bekijk onze case bij HHSK.

 

 

Bekijk of download hier onze flyer en schakel Prof-IT4all ook in als branchespecialist Waterschappen. 

Blog

Waarom nog pen en papier?

MS Office 365 @apps, tablets en iBabs

Bijzonder is dat nog veel mensen gewapend met een pen en papier deelnemen aan een overleg of vergadering. Dit in tegenstelling tot het gebruik van onze smartphones, tablets en ander draagbare media waarbij we vanuit ...

Lees meer

Cases

Implementatiebegeleiding voor Van Alckmaer wonen

HHSK en Informatie Management

Havensteder en overgang Dynamics Empire

Wonen Zuid en Releasebegeleiding

Onze website maakt gebruik van cookies.