Prof-IT4all
Noordenweg 75
2984 AG Ridderkerk
0180-844891
infonl

Waterschappen

Waterschappen zijn druk bezig met de impact van de Omgevingswet. Hoog op de agenda staat Self Service en On-line dienstverlening voor klanten, de laan van de leefomgeving en zaakgericht werken. Dit heeft gevolgen voor de administratieve inrichting en systemen, het functioneel applicatiebeheer en de informatievoorziening bij Waterschappen. Dit is bekend terrein voor Prof-IT4all. Bekijk enkele van onze referenties.

Wat doen wij onder meer bij waterschappen:

Functioneel applicatiebeheerder: Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor bijvoorbeeld het opstarten van ruimtelijke projecten. Bijvoorbeeld woningbouw op voormalige bedrijventerreinen of de bouw van windmolenparken. Prof-IT4all levert sinds enige tijd extra capaciteit bij functioneel beheer voor zowel HHSK als HDSR in het proces Vergunningen, Toezicht en Handhaving(VTH). Bekijk onze case bij HDSR

Zaakgericht werken (zaaksysteem): Waterschappen hebben producten en diensten die zij leveren aan burgers en bedrijven; bijvoorbeeld het aanvragen van vergunningen, het doen van meldingen en het indienen van een bezwaar. Bij elk van deze producten is een afhandelproces en zaaktype gedefinieerd. Een zaaksysteem helpt dit afhandelproces efficiënt te realiseren met behulp van een bijvoorbeeld een document(sjablonen) en workflow. Prof-IT4all is betrokken bij de functionele inrichting, het beheer en de inbedding van het zaaksysteem in de organisatie bij HHSK. 

Dashboard as a service: Bij enkele waterschappen binnen VTH-West is er behoefte aan duidelijke, zelf te beheren en laagdrempelige dashboards en rapportages voor het Zaaksysteem InProces van Brein. Prof-IT4all heeft de informatiebehoefte in kaart gebracht en heeft een dashboard as a service gerealiseerd. De oplossing geeft snel inzicht in de lopende zaken, de doorlooptijd en maakt het proces visueel bespreekbaar, dit versterkt de samenwerking, bespaart tijd en geeft snel inzicht aan iedereen bij het Waterschap. Lees de case meer inzicht en grip op uw zaaksysteem.

Projecten: Met de digitale watertoets kunnen initiatiefnemers van ruimtelijke plannen een groot deel van de watertoetsprocedure zelf On-line afhandelen via het internet. Prof-IT4all is ingehuurd bij het waterschap HHSK dit traject te begeleiden. Tevens zijn wij voor HHSK vertegenwoordigd in het gebruikers overleg bij “Het Waterschapshuis” in Amersfoort. Bekijk onze case bij HHSK.

Implementatiebegeleiding: de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG stelt richtlijnen aan de privacy en de organisatie van uw informatie en databeveiliging. De AVG is voor iedere organisatie van toepassing. Lees onze blog over de impact van de AVG voor uw organisatie. Bent u klaar voor de analyse, opschoning en veilige ontsluiting van uw data en documenten over uw klant, relaties of werknemer in uw ERP, DMS of andere (deel) applicaties. Vergeet niet, dit is feitelijk een continue proces. We helpen u graag verder. 

 

Bekijk of download hier onze flyer en schakel Prof-IT4all ook in als branchespecialist Waterschappen. 

Blog

PowerBI gratis?

Bezint eer ge begint

Wanneer je gebruik maakt van Microsoft365, dan krijg je PowerBI gratis. Deze versie is alleen voor eigen gebruik. Je kan je gegevens niet delen met anderen en je bent beperkt tot 1 GB aan opslag ...

Lees meer

Cases

TobiasAX en effectief inzetten Correspondentie

HHSK meer inzicht met BInqcs en haar zaaksysteem

Stadgenoot en applicatiebeheer en consultancy Prof-IT4all

Functioneel beheer SAP en SAS bij de NS

Onze website maakt gebruik van cookies.