Prof-IT4all
Noordenweg 75
2984 AG Ridderkerk
0180-844891
infonl

Disclaimer

Website, en sociale media kanalen van Prof-IT4all

Onze website, en sociale media kanalen zijn bedoeld om informatie te verschaffen over de producten en diensten die worden aangeboden door Prof-IT4all BV en Prof-IT4all Digit@l Solutions BV (hierna genoemd Prof-IT4all). Wij besteden uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk en correct mogelijk houden van de inhoud van deze media. Het is echter mogelijk dat de inhoud van onze website of sociale media verouderd, incompleet en/of incorrect is. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van handelingen verricht op grond van deze informatie.

Onze website, en sociale media bevatten teksten, video’s, logo’s en afbeeldingen. Hierop zijn auteursrechten en/of andere eigendomsrechten gevestigd. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Prof-IT4all. Prof-IT4all is een geregistreerd merk in de Benelux en officieel vastgelegd in BOIP register.

Het is mogelijk dat via onze website, en sociale media toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van handelingen verricht of het gebruik van de informatie op deze websites en/of pagina’s.

E-mail berichten Prof-IT4all

De inhoud van onze e-mail berichten en de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn persoonlijk gericht aan en derhalve uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Onze e-mail berichten kunnen gegevens met betrekking tot een derden partij bevatten.

De ontvanger die niet de geadresseerde is, noch bevoegd is dit bericht namens geadresseerde te ontvangen, wordt verzocht de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst. Elk gebruik van de inhoud van ons e-mail bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan de geadresseerde is onrechtmatig jegens afzender respectievelijk de hiervoor bedoelde derden partij.

Prof-IT4all betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het voorkomen van virussen in de bijlage(n) bij e-mail berichten. Desondanks dient u zelf de bijlage(n) te controleren op de aanwezigheid van virussen of andere cybercrime aanvallen. Prof-IT4all is niet aansprakelijk indien de bijlage(n) direct of indirecte schade, waaronder schade aan uw applicaties of computer(systeem), veroorzaken.

Cookies

Prof-IT4all gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Copyright 2024 Prof-IT4all BV Alle rechten voorbehouden.

Blog

🚀 Talent Gevierd bij Prof-IT4all! 🚀

In ons team bij Prof-IT4all waarderen we de veelzijdigheid en de unieke passies van elke medewerker. Daarom willen we vandaag twee van onze medewerkers , Pieter en Ilyes, in de schijnwerpers zetten. Zij blinken niet ...

Lees meer

Cases

FAAS flexibele schil IT service organisatie Woonin

Implementatie ShareWorx

Migratie en applicatiebeheer Empire

Tobias AX en effectief inzetten Correspondentie

Onze website maakt gebruik van cookies.