Prof-IT4all BV
Noordenweg 75
2984 AG Ridderkerk
0180 844891
infonl

Disclaimer

Website, bedrijfsapp en sociale media kanalen van Prof-IT4all BV

Onze website, bedrijfsapp en sociale media kanalen zijn bedoeld om informatie te verschaffen over Prof-IT4all BV en de producten en diensten die worden aangeboden. Prof-IT4all BV besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk en correct mogelijk houden van de inhoud van deze media. Het is echter mogelijk dat de inhoud van onze website, sociale media of bedrijfsapp verouderd, incompleet en/of incorrect is. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van handelingen verricht op grond van deze informatie. M.a.w. hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Onze website, bedrijfsapp en sociale media kanalen bevatten teksten, video’s, logo’s en afbeeldingen. Hierop zijn auteursrechten en/of andere eigendomsrechten gevestigd. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Prof-IT4all BV.

Het is mogelijk dat via onze website, bedrijfsapp en sociale media kanalen toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Prof-IT4all BV kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina’s.

E-mail berichten Prof-IT4all BV

De inhoud van onze e-mail berichten en de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn persoonlijk gericht aan en derhalve uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Onze e-mail berichten kunnen gegevens met betrekking tot een derden partij bevatten.

De ontvanger die niet de geadresseerde is, noch bevoegd is dit bericht namens geadresseerde te ontvangen, wordt verzocht de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst. Elk gebruik van de inhoud van ons e-mail bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan de geadresseerde is onrechtmatig jegens afzender respectievelijk de hiervoor bedoelde derden partij.

Prof-IT4all BV betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het voorkomen van virussen in de bijlage(n) bij e-mail berichten. Desondanks dient u zelf de bijlage(n) te controleren op de aanwezigheid van virussen of andere cybercrime aanvallen. Prof-IT4all BV is niet aansprakelijk indien bijlage(n) schade, waaronder schade aan uw computer(systeem), veroorzaken.

Copyright 2017 Prof-IT4all BV Alle rechten voorbehouden.

Blog

De parallel tussen de #AVG en uw virusscanner

doe de #AVG quickscan met Prof-IT4all

U vraagt zich vast af wat hebben deze twee begrippen met elkaar te maken. Alles en ook weer niks natuurlijk. Als je met Google zoekt op AVG komt als eerste de virusscanner naar voren. Kijkt ...

Lees meer

Cases

HHSK meer inzicht met Self Service BI en haar zaaksysteem

Elan Wonen onderzoekt vervanging telefooncentrale

Implementatiebegeleiding voor Van Alckmaer wonen

HHSK en Informatie Management

Onze website maakt gebruik van cookies.