Prof-IT4all
Noordenweg 75
2984 AG Ridderkerk
0180-844891
infonl

Case

Implementatie begeleiding

Implementatie ShareWorx

Ondersteuning overgang DISKIS naar ShareWorx

Prof-IT4all ondersteunt succesvolle invoering ShareWorX bij Woonzorg

Een jarenlange samenwerking met Woonzorg met kennis van de organisatie en de applicaties betekent ook dat we geconfronteerd worden met de migratie en vervanging naar andere applicaties. Omdat het oude DMS niet meer verder wordt ontwikkeld en allerlei tekortkomingen had in relatie tot de overige applicaties moest het vervangen worden. Na een zorgvuldig selectietraject werd ShareWorX gekozen als nieuw DMS. Al in 2022 werd begonnen met de voorbereidingen, zoals het ontwerpen van de gewenste archiefstructuur, de wijze van conversie uit het oude DMS DISKIS, betrekken van key-users, etc.

In de eerste helft van 2023 heeft Prof-IT4all, een rol gespeeld tijdens de implementatie van ShareWorx. ShareWorx is het in de corporatiebranche bekende Document Management Systeem (DMS) van Aareon, dat wordt gebruikt voor het opslaan van alle belangrijke inkomende, uitgaande en interne documenten.  Met onze kennis van de organisatie en ervaring met het oude DMS DISKIS is Prof-IT4all ook betrokken in de opschoning en conversie. Een kleine 2 miljoen documenten, maar dit ter zijde. Daarnaast was het een logische stap voor ons om een actieve rol te spelen bij het borgen van kennis en straks naar beheer van ShareWorX. Dit omvatte ondersteuning bij de ontwikkeling van gedetailleerde werkinstructies en het documenteren van essentiële kennis voor het dagelijkse beheer van ShareWorX.

Prof-IT4all verzorgt ook het dagelijks functioneel applicatiebeheer voor Woonzorg en staat nu klaar om dagelijkse ondersteuning te bieden en merkt op dat de grondige voorbereiding heeft geleid tot een soepele implementatie van ShareWorX.  Op 5 juli is ShareWorX succesvol in gebruik genomen, en Woonzorg boekt snel vooruitgang in het effectieve gebruik ervan en snel vertouwd zijn geraakt met het nieuwe DMS systeem.

Willem Koomen

Business Consultant

Meer informatie?

Implementatie begeleiding

Ervaring en kennis met uw migratie of implementatie project

of

Meer cases

FAAS flexibele schil IT service organisatie Woonin

Implementatie ShareWorx

Migratie en applicatiebeheer Empire

Tobias AX en effectief inzetten Correspondentie

Onze website maakt gebruik van cookies.