Prof-IT4all
Noordenweg 75
2984 AG Ridderkerk
0180-844891
infonl

Privacy

Dit is de privacyverklaring van Prof-IT4all BV en Prof-IT4all Digit@l Solutions BV. Hierna te noemen Prof-IT4all. Wij hanteren het principe dat we met alle aan Prof-IT4all verstrekte gegevens omgaan alsof het privacy gevoelige of vertrouwelijke informatie betreft en dat deze, tenzij expliciet aan u anders kenbaar wordt gemaakt, niet aan derden worden verstrekt of langer dan nodig worden bewaard, behoudens dit bij wet is vereist of door officiële- dan wel justitiële instanties of autoriteiten wordt verlangd.

Waarom hebben we uw persoonsgegevens nodig

Onze kernactiviteit is levering van consultancy en detachering van ICT specialisten. Daarnaast implementeren we websites en klantportalen, zoals CorpoMatch, ons rapportageportaal BIcentral bij onze klanten. De websites, klantportalen, domeinnamen en hosting worden onder gebracht bij Trans-IP. Bij al onze oplossingen is standaard ‘security by design’ toegepast. M.a.w. er is rekening gehouden met de passende technische en organisatorische maatregelen voor data beveiliging en de AVG wet- en regelgeving.

Prof-IT4all heeft uw persoonsgegevens nodig om zaken met u te kunnen doen. Het merendeel van deze gegevens heeft een zakelijk karakter of een wettelijke grondslag en wordt gebruikt binnen onze belangrijkste processen:

  • Marketing: mail, nieuws(brieven) en uitnodigingen evenementen, workshops versturen;
  • Administratie en bedrijfsvoering voor onze CRM-, financiële- en administratieve systemen;
  • Contractbeheer voor opdrachten van en overeenkomsten met partners, klanten en zzp-ers;
  • Accountmanagement voor afhandeling verzoeken, afspraken, offertes en opdrachten van klanten 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Prof-IT4all verwerkt alleen relevante persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze producten of diensten. U kunt ook zelf persoonsgegevens aan ons verstrekken per mail of via onze website als u contact met ons wenst, solliciteert of u aanmeld voor onze nieuwsbrief, een evenement of workshop. Op onze website dient u akkoord te gaan met dit privacy beleid. Al deze gegevens worden verwerkt en bewaard in MS Office 365 en in ons CRM systeem genaamd Salesforce.

Schrijft u zich in voor onze nieuwsbrief dan wordt u e-mailadres en naam verwerkt in ons nieuwsbriefsysteem genaamd Getresponse. Als u een nieuwsbrief van ons opent kunnen wij bijhouden wanneer u deze heeft geopend en op welke onderdelen u geklikt heeft. De informatie wordt gebruikt om de effectiviteit en nieuwswaarde van ons nieuwsbrieven te verbeteren. Als u dit niet wilt, schrijft u zich dan niet in voor onze nieuwsbrief. U kunt zich te allen tijde afmelden voor deze nieuwsbrief en worden al uw gegevens verwijderd.

Wanneer u onze website bezoekt worden bepaalde gegevens automatisch verwerkt. Onze website gebruikt geen commerciële(tracking) cookies maar functionele en technisch noodzakelijke cookies voor de goede werking van onze website. Deze informatie wordt verwerkt en tijdelijk opgeslagen binnen Google Analytics. Deze informatie is niet herleidbaar tot een geïdentificeerde natuurlijk persoon en primair bedoeld om onze website te optimaliseren.

Sociale media

Op de website zijn buttons en links opgenomen van onze sociale media kanalen zoals Instagram, Youtube, X(Twitter) en LinkedIn. Deze bedrijven kunnen zelf ook een cookies plaatsen, die door deze bedrijven uitgelezen kunnen worden. Dankzij deze cookies kunnen ingelogde gebruikers bepaalde inhoud van onze website direct zien of delen. Voor de cookies die de sociale media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen van deze bedrijven en onze disclaimer. Wil je dit voorkomen adviseren we je niet gebruik te maken van deze buttons. 

Browserinstellingen

Toestemming voor het plaatsen van deze cookies kan te allen tijde met geldigheid voor de toekomst worden herroepen door de gebruiker, door de browserinstellingen aan te passen en het aannemen van cookies te weigeren of in je browser te verwijderen. 

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Prof-IT4all zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk en volgt hierin de wet- en regelgeving en de bewaartermijnen die op dit vlak gelden of gebruikelijk zijn. 

Delen met derden

Prof-IT4all zal uw gegevens alleen gebruiken voor het doel waar de informatie oorspronkelijk voor verzameld is. We zullen deze gegevens uitsluitend met anderen delen, als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de met u afgesloten overeenkomst of moeten voldoen aan juridische of fiscale wet- en regelgeving.

Wie is verwerkingsverantwoordelijk 

Prof-IT4all is gevestigd aan de Noordenweg 75, 2984 AG te Ridderkerk is primair verantwoordelijk voor de privacy en persoonsgegevens die worden verwerkt.

Wie hebben er toegang tot uw gegevens

Afhankelijk van de functie en de mate van autorisatie heeft een medewerker wel of geen toegang tot uw persoonsgegevens. Onze medewerkers hebben allen getekend voor onze arbeidsvoorwaarden inclusief een procedure datalek en informatiebeveiligingsbeleid. In dit document staan onze passende technische en organisatorische maatregelen beschreven. U kunt dit document bij ons opvragen.

Inzicht en mutatie van uw persoonsgegevens

Wilt u inzicht in uw gegevens doe dan een verzoek bij ons per e-mail. Wij zullen uw verzoek registreren en binnen 5 werkdagen een kopie sturen van de over u geregistreerde informatie. Wij zullen als u dit wenst de gegevens waar nodig (laten) rectificeren of (laten) verwijderen.

Klachten procedure

Indien u van mening bent dat Prof-IT4all niet aan de, door de AVG gestelde regels voldoet staat het u vrij bij ons een klacht of een bezwaar in te dienen per e-mail privacy@prof-it4all.nl tegen het gebruik van je persoonsgegevens. We zullen je verzoek registreren en binnen 5 werkdagen met een reactie komen. U kunt zich ook wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Identificatie van bedrijven
Wij maken gebruik van de diensten van Leadinfo, een leadgeneratie software, om organisaties te identificeren. Leadinfo helpt ons te achterhalen welke organisaties onze website bezoeken. Deze informatie stelt ons in staat om gerichter en effectiever met potentiële klanten te communiceren.

Contactinformatie
Leadinfo verstrekt ons contactgegevens van zakelijke beslissers binnen de bedrijven die onze website bezoeken. Dit stelt ons in staat om u relevante informatie en aanbiedingen te sturen die passen bij uw interesse en behoeften.

Privacy en Gegevensbescherming
Wij hechten groot belang aan de privacy van onze websitebezoekers. De gegevens die via Leadinfo worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor het verbeteren van onze diensten en het optimaliseren van onze marketing- en verkoopstrategieën.

Tot slot

De tekst van deze privacy verklaring kan worden aangepast als daar aanleiding toe is. Deze is voor het laatst bijgewerkt op 1 februari 2024.

Blog

🚀 Talent Gevierd bij Prof-IT4all! 🚀

In ons team bij Prof-IT4all waarderen we de veelzijdigheid en de unieke passies van elke medewerker. Daarom willen we vandaag twee van onze medewerkers , Pieter en Ilyes, in de schijnwerpers zetten. Zij blinken niet ...

Lees meer

Cases

FAAS flexibele schil IT service organisatie Woonin

Implementatie ShareWorx

Migratie en applicatiebeheer Empire

Tobias AX en effectief inzetten Correspondentie

Onze website maakt gebruik van cookies.