Prof-IT4all
Noordenweg 75
2984 AG Ridderkerk
0180-844891
infonl

Omgevingswet en Informatiemanagement

Op uitnodiging van GeoBusiness Nederland zijn we op 20 april j.l. aanwezig geweest bij de informatiebijeenkomst over de omgevingswet. Een goede gelegenheid om te onderzoeken welke impact de omgevingswet heeft op de branches waarin Prof-IT4all opereert. Woningcorporaties, Waterschappen en Overheid met een focus op het thema ‘informatiemanagement’.

Deze presentatie werd gegeven door Kees Groeneveld van KING (Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten) met als thema ‘Democratisering informatieposities, Data gedreven en Open’ met als belangrijkste aandachtspunten:

  • Iedereen toegang geven tot data (bijv. API’s en centrale aansluitvoorzieningen)
  • Ruimte voor samenwerking en innovatie.
  • Begrijpelijke regels.
  • Data los van applicatie.
  • Van on-premise (lokaal) naar ketengerichte informatievoorziening.
  • Snel ontwikkelbare, kleine, koppelbare modules. Iteratief te ontwikkelen in samenwerking met de klant.

E.e.a. gestructureerd vormgegeven in het concept ‘GEMMA’. De referentiearchitectuur voor Gemeenten en het equivalent van CORA/VERA voor Woningcorporaties maar verder doorontwikkeld en actiever georganiseerd met een breder draagvlak. Bekijk ook Gemma On-line.

In tegenstelling tot de ontwikkelingen op ICT gebied bij Woningcorporaties, zie je dat Gemeenten zich meer openstellen voor nieuwe initiatieven en nieuwe spelers in de markt. Men kiest voor de beste oplossing en brengt niet per definitie alles onder bij één leverancier.

Je ziet bij de Gemeenten de toegevoegde waarde van ‘GEMMA’ ten aanzien van een generieke aanpak voor de gegevensuitwisseling waardoor ruimte ontstaat voor innovatieve oplossingen met een toegevoegde waarde voor de klant. Zowel intern (de Gemeente) als extern (burgers en derden)

Benieuwd naar de toepassingsmogelijkheden van informatiemanagement voor uw organisatie? Neem contact op met Prof-IT4all.

Meer blog posts

🚀 Talent Gevierd bij Prof-IT4all! 🚀
Topdesk effectief inzetten met chatGPT
Inhuurkanaal woningcorporaties kan ook digitaal
In je SAS met BInqcs

Onze website maakt gebruik van cookies.